Visita a l’IES SINEU

La importància ambiental del ocells reivindicada

pels alumnes de ciències de l’IES Sineu

Els alumnes de Ciències de la Terra de 2n Batxiller organitzen l’exposició interescolar: “Els ocells que sentim però no escoltam”

Els alumnes de Ciències de la Terra de 2n de Batxiller de l’IES Sineu han organitzat una exposició titulada “Els ocells que sentim però no escoltam” que pretén reivindicar per una banda el paper clau que tenen els ocells en el funcionament dels ecosistemes i, per altra banda, donar a conèixer les principals espècies que són habituals al Pla de Mallorca. L’exposició és assessorada pel professor de Biologia Biel Vicens i compta amb l’important suport de la Comissió Ambiental de l’IES Sineu i el Departament de Biologia.

La mostra comprèn unes 60 fotografies de gran format de 37 ocells propis del Pla de Mallorca i fitxes elaborades pels mateixos alumnes que determinen les principals característiques d’aquests ocells. Tota l’exposició s’acompanya amb un equipament informàtic que permet escoltar de manera aïllada el cant característic de cada ocell i un programa que convida l’alumnat a reconèixer una especie determinada a través del registre sonor.

L’exposició s’ha organitzat de tal manera que té un caràcter interescolar, és a dir, que no solament és visitada per tot l’alumnat de l’IES Sineu, com a tema transversal a la Setmana de la Biodiversitat, sinó que també serà visitada i estudiada per les nombroses escoles de primària adscrites en aquest institut del Pla de Mallorca. Els mateixos alumnes que han articulat la mostra són els guies de l’exposició per a les escoles de primària i han elaborat diversos material didàctics per a la visita.

L’activitat vol remarcar la importància que tenen els ocells en els nostres ecosistemes i en l’equilibri ambiental, per tal de sensibilitzar la societat per a la seva conservació. Caldria destacar el paper d’excel·lents “bioindicadors” que tenen els ocells per tal d’avaluar la salut ambiental d’un territori, la importància en les cadenes tròfiques o el paper desenvolupat en la dispersió i reproducció vegetal. Actualment, en un moment en què el territori està amenaçat per diverses plagues, no es pot deixar de remarcar la importància dels ocells en el control de plagues ja sigui directament mitjançant la predació dels paràsits o bé indirectament mitjançant el control dels vectors de transmissió. Finalment cal mencionar el valor cultural i estètic que han tengut tradicionalment els ocells a la nostra societat.

També es preveu organitzar l’exposició fora del centre educatiu coma ara a la Fira de Sineu, o a Llubí a càrrec del Col·lectiu Jove es Fibló.

JAIA COREMA

EL SEGON DIA SA JAIA COREMA ENS VA DUR UNA BOSSA DE LLENTIES I UNA BOSSA DE CIURONS PER A PODER FER UN EXPERIMENT. QUÈ PASSARÀ SI ELS POSAM DINS POTS DE VIDRE AMB COTÓ I AIGUA?. HAUREM D’ESPERAR!

SA JAIA COREMA

LA JAIA COREMA HA COMENÇAT A VENIR A LA NOSTRA ESCOLA! CADA SETMANA QUE LI LLEVAM UNA CAMA ENS DU QUALQUE COSETA I TOTS I TOTES TENIM MOLTA CURIOSITAT PER VEURE EL QUE ENS DURÀ LA SETMANA SEGÜENT.

LA PRIMERA SETMANA ENS VA DUR UNA JAIA COREMA PER PINTAR I RETALLAR!